LITURGIA SŁOWA BOŻEGO  

   

BIBLIA MP3  

   

Warto przeczytać  

AUTOR
Ks. dr hab. Zbigniew Wolak
>> czytaj więcej... <<

Rozważania publikowane
na naszej stronie
=>> ZOBACZ <<=

   

Felietony /archiwum/  

>> czytaj więcej... <<

Śp Ks. Proboszcz
mgr Wiesław Jemioło
/autor/

   

MÓL KSIĄŻKOWY POLECA  

ARCHIWUM

/ŚP. Wiesław Kutek/
Kto czyta - żyje wielokrotnie
Kto zaś z książkami
obcować nie chce -
na jeden żywot jest skazany

   

MISJE W KAZACHSTANIE  

NASZ RODAK NA MISJACH
W KAZACHSTANIE


Ks. mgr Piotr Kluza

 

   

Ciekawe Linki  

   

„Byście się wzajemnie miłowali!” Cóż nowego jest w tym przykazaniu? Przecież miłość jest stara jak świat, przynajmniej ten żywy. W sensie wzajemnego pociągu osobników tego samego gatunku jest ona koniecznym warunkiem rozmnażania się większości zwierząt, bardzo często też jednoczy ich grupy we wspólnym działaniu. Człowiek jest rodzajem zwierzęcia, więc do niego to samo się odnosi; Biblia w opisie stworzenia człowieka zamieszcza słowa Stwórcy: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną (Rdz 1).

Zbliżają się dni najbardziej intensywnego rozważania i przeżywania Męki Jezusowej, jaką poniósł dla naszego zbawienia. Cierpienie, samotność, skazanie na okrutną śmierć tworzą obraz pełen grozy, który do dziś nas przeraża, zwłaszcza, że widzimy w nim też odbicie naszego losu. Jednak szybko potem przychodzi zmartwychwstanie! Nieoczekiwane, trudne do uwierzenia, a przecież przepowiedziane. I tak Męka Jezusa staje się również dramatem utraty i odzyskiwania zaufania. Zdrada Judasza, zaparcie się Piotra, ucieczka uczniów przecież by się nie dokonały, gdyby ufali Jezusowi, kiedy mówił, że będzie pojmany i zabity, a po trzech dniach zmartwychwstanie.

Męka Jezusowa opisana przez czterech Ewangelistów, dokonała się na oczach wielu ludzi – Rzymian i Żydów, wrogów i przyjaciół, apostołów, bliskich. A jednak Jezus „smutny aż do śmierci” zmagał się z samotnością. Do Niego najbardziej można odnieść powtarzane nieraz stwierdzenie: samotny wśród tłumu. Śpiewamy o Nim w Gorzkich Żalach:
Jezu, w ciężkim smutku żałością, -
Jakoś sam wyznał, przed śmiercią nękany, -
Jezu mój kochany!

Nabożeństwo Gorzkich Żali jest dodatkowym sposobem przeżywania Mszy św., która jest nie tylko przypomnieniem, ale i powtórzeniem ofiary Chrystusa na krzyżu. Chrystus raz umarł na krzyżu i raz zmartwychwstał, raz wstąpił do nieba, a teraz nieustannie wstawia się za nami. Jednak skoro powód jego dobrowolnej śmierci się nie skończył, to i Jego cierpienia też nie zniknęły zupełnie. Umarł za nasze grzechy, a one wciąż istnieją, wciąż ich przybywa. 
Nie wiemy, jak to jest żyć w wieczności jak Pan Bóg, jak Trójca Święta, i nie musimy wiedzieć. Może to kiedyś trochę lepiej zrozumiemy, ale wiemy na pewno, że Bóg nas kocha i jest z nami; że miłość Jego łączy się z cierpieniem jakkolwiek On je przeżywa.